Reconnective Healing

Reconnective Healing by Dr. Eric Pearl

 

We beginnen met een kort intakegesprek.

Daarna volgt de behandeling zelf en die duurt ongeveer 35 minuten.

Bij deze behandeling wordt je niet fysiek aangeraakt en houd je je kleding aan.

We sluiten af met een nabespreking.

 

Reconnective Healing is een krachtige nieuwe manier van healing, die lichaam en geest weer in balans kunnen brengen.
Het is het resultaat van de interactie met het gehele spectrum van de helende Reconnective Healing frequenties.

Reconnective Healing verschilt van Reiki, Johrei, Jin Shin, Qi Gong of Pranic Healing, omdat het niet focust op symptomen maar op je zelfhelend vermogen. Het overtreft elke techniek waarmee je ooit in aanraking bent geweest.
Hierdoor ontstaan soms genezingen die ogenblikkelijk plaatsvinden en die vaak levenslang zijn. Het resultaat van één of meer healing sessies verschilt van persoon tot persoon. Het resultaat komt vaak in een vorm die je vooraf niet had verwacht. Zo zijn er personen die ervaren hebben dat er nieuwe deuren werden geopend zoals een nieuwe baan, een nieuwe partner, een nieuwe studie. Ook zijn ervaringen van personen die aangeven dat ze na een sessie ineens beter grenzen konden stellen of dat fysieke klachten afnamen. En ook zijn er ervaringen van mensen die ervaren hebben dat ze positiever zijn gaan denken en meer rust vonden in de dingen die ze doen.

 

Dr. Eric Pearl zegt over Reconnective Healing: "Als je geluk hebt, ontvang je de healing waar je op hoopte. Als je echt geluk hebt ontvang je een healing die je in je stoutste dromen niet verwacht had, een healing die het Universum speciaal voor jou in gedachte had."