Voorwaarden

Algemene voorwaarden  BPure

Een afspraak maken bij BPure in Arnhem, gaat het snelst telefonisch met Shafya 06-25089926.

De behandelingen gaan op afspraak.

Mocht je onverhoopt te laat komen, dan gaat dit van je eigen behandeltijd af.

Mocht je niet je afspraak nakomen, en wegblijven zonder afmelding, dan rekenen wij voor de volgende behandeling een boete van € 10,- boven op de behandelprijs. Een afmelding dient z.s.m. doorgegeven te worden.

BPure is niet aansprakelijk voor schade en of letsel en diefstal gedurende de behandelingen. Ook niet tijdens de groepsreizen.

Bij inschrijving voor een weekend weg, dient vooraf een aanbetaling te worden voldaan met een minimum van 50% van het totale evenement-som, het resterende bedrag dient dan uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement te zijn voldaan.

Als de aanbetaling gedaan is dan ben je akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van BPure, en is je deelname definitief.

Betalingen gaan altijd via ABN-AMRO-rekening IBAN NL57ABNA0824074092 t.n.v. Bpure.

Bij teveel inschrijvingen hanteren we de volgorde van betaling.

Mocht deelname dan niet mogelijk zijn omdat de groep vol is, dan storten wij het betaalde bedrag terug. Mocht jij zelf onverhoopt niet meer mee gaan, dan is restitutie van het ingelegde som helaas niet meer mogelijk.

 

Alle wijzigingen voorbehouden.